zəngin

zəngin
sif.
1. Çoxlu mal-dövləti, sərvəti, maddi vəsaiti olan, çox varlı. Zəngin ölkə. – Bu kənd böyük, zəngin bir kənd idi. N. N.. // Eyni mənada adam haqqında. Heç zənn etməm özgənin mali; Bizi zəngin qılıb edə ali. M. Ə. S..
2. Çox bol, çoxlu, bollu, çox geniş. Zəngin dil (söz ehtiyatı və ifadə vasitələri çox bol olan inkişaf etmiş dil). Zəngin kitabxana. Zəngin neft yataqları. Əsəri yazmaq üçün zəngin material toplanmışdır. Zəngin imkanlardan istifadə etmək.
3. Çox qəşəng, çox gözəl, möhtəşəm, dəbdəbəli, təmtəraqlı, cah-calallı. O yerdə ki quşlar oxur, söylənilən türkülər; Andırır ki, o torpağın zəngin təbiəti var. S. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • əngin — sif. şair. 1. Geniş, vüsətli, açıq, ucu bucağı olmayan. Əngin səma. Əngin üfüqlər. – Bizimdir bu əngin, atlaz ovalar; Qoynunda qartal bəsləyən qayalar. A. Ş.. Mənimsə qəlbimə doğur bir səhər; Açılır qarşımda əngin üfüqlər. S. V.. . . Bu səadət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • NGIn — The primary goal of the NGIn project is to train new Grid experts. The training programme includes a Nordic Grid school and Grid Ph.D. students. The project activities will go in line with the other Grid initiatives, ensuring smooth… …   Wikipedia

  • Ngin Khorn — This is a Cambodian name; the family name is Ngin. According to Cambodian custom, this person properly should be referred to by the given name Khorn. Ngin Khorn is a Cambodian politician. He belongs to the Cambodian People s Party and was elected …   Wikipedia

  • 'ngìn — uncino, ronciglio …   Dizionario Materano

  • rəngin — sif. <fars.> şair. Rəngli, əlvan. Hanı rəngin çiçəklərin, çəmən? Bir gözəl dəstə gül tutaydım mən. A. Ş.. Əlvan boyalı yarpaqlarla, rəngin ipək xalılarla döşənmiş kimi görünən meşə indi tutqun, bozumtul bir rəng almışdı. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağırsəngin — sif. <ağır və fars. səngin> Ağırtəbiətli, ciddi, təmkinli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • khaṭvā-ṅgin — खट्वाङ्गिन् …   Indonesian dictionary

  • ṡubhâ̱ṅgin — शुभाङ्गिन् …   Indonesian dictionary

  • varâ̱ṅgin — वराङ्गिन् …   Indonesian dictionary

  • vedâ̱ṅgin — वेदाङ्गिन् …   Indonesian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”